Güneş Enerjisi Santral Yatırımları İçin Çok Önemli Teşvikler

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRAL YATIRIMLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ TEŞVİKLER

24.02.2022 tarihinde; “Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair” 5209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu karara göre:

“Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kar payı desteği sağlanmaksızın, 1 inci, 2 inci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanır.

Buna göre Lisanssız Güneş Enerjisi yatırımları bu tarihten itibaren Yatırım Teşvik Belgesine sahip olursa; GES yatırımları 1 inci, 2 inci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleşecekse 4 üncü bölgede uygulanan teşviklerden yararlanabileceklerdir. Güneş Enerjisi Santral yatırımları 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleşecekse bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanacaklardır.”

Güneş Enerjisi Santral Yatırımlarının Yararlanacağı Destekler:

  1. Gelir Vergisi İndirimi

Güneş Enerjisi Santral yatırımları için yürürlüğe giren yeni teşvik paketindeki en önemli unsur Kurumlar Vergisi İndirimidir.

Vergi İndirimi: Yatırıma katkı oranı OSB dışı için %30, OSB içi için %40 – Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı: %70 dir.

Güneş Enerjisi yatırımcısı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapmış olduğu GES yatırımının %30 unu vergiden düşebilecektir. Toplam indirim tutarının ancak %70’i bir dönemde kullanılabilir.

Örneğin;

OSB dışındaki Bir GES yatırımcı 10.000.000 TL GES yatırımı yapıyor.

3.000.000 TL Vergi İndirim Tutarı Hakkı kazanıyor.

Bu dönem 5.000.000 TL vergi matrahı oluştuğunu var sayalım.

%25 Kurumlar Vergisi Oranı ile normalde 1.250.000 TL vergi ödemesi gerekirken bu tutarın %70 i olan 875.000 TL indirimi o dönemde kullanıp ödeyeceği vergiden düşüyor.

O dönem 375.000 TL vergi ödüyor.

2.125.000 TL Vergi İndirim Tutarını bir sonraki döneme aktarıyor.  

2. KDV İstisnası

Güneş Enerjisi Yatırımcısı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapmış olduğu harcamalar için KDV ödemeyecektir. İthal paneller ve ithal konstrüskiyon malzemeleri bu kapsam dışındadır. Yurt içinde üretilmiş paneller ya da millileştirilmiş paneller KDV muafiyetinden yararlanabilir.

 3. Gümrük Vergisi Muafiyeti

 Belge kapsamında onaylanmış İthal Makine ve Teçhizat Listesinde yer alan kalemlerin İthalatından doğan Gümrük Vergisine %100 oranında muafiyet uygulanır.

İthal inverterler bu teşvikten faydalanabilir.

4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki Güneş Enerjisi Santral yatırımı ile beraber istihdam edilen personel için teşvik belgesinin kapatıldığı tarihten itibaren Sigorta Primi İşveren Hissesinin %25 i kadar destek sağlanır. 4 üncü bölgede bu destek OSB içinde 7 yıl, dışında 6 yıl uygulanır.

5. Faiz veya Kar Payı Desteği

Bu destek sadece 5 inci (5 puan) ve 6 ıncı (7 puan) bölgeler için geçerlidir.

Bir güneş enerjisi santral yatırımının bir Yatırım teşvik belgesi kapsamında hayata geçmesi için en önemli 2 kriter:

  1. Yatırımın elektriksel gücü 240 kWe yi ve yatırım tutarı da 1, 2, 3 ve 4 üncü bölgelerde 3.000.000 TL, diğer bölgelerde 1.500.000 TL’yi geçmelidir.
  2. Güneş enerjisi santral yatırımı için Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınmalı, projeleri ilgili birime onaylatılmalı ve bağlantı anlaşması imzalanmalıdır. Yatırım teşvik Belgesi başvurusu ancak bu aşamadan sonra yapılabilir.

Güneş Enerjisi yatırım teşviklerinden faydalanmak için şimdi iletişime geçin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.