GES Kurulumu İçin Çağrı Mektubu Başvurusu

GES KURULUMU İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU BAŞVURUSU

Güneş Enerji Santrali yatırımına karar veren kurum ve kuruluşların, sürecin ilk adımı olarak bağlı bulundukları Elektrik Dağıtım Kuruluşundan (EDAŞ) Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu almaları zorunludur. Çağrı Mektubunun alınmasındaki amaç başvurulan Güneş Enerjisi Santrali kurulumu yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiliğin yönetmelikte belirtilen kriterlere, kurulum yapılmak istenen alanın teknik şartlara uygun olup olmadığını teyit etmektir.

Güneş Enerjisi Çağrı Mektubu başvurusu için istenilen başvuru evrakları 10 kW güç (10 kW dahil) ile sınırlanacak üretim tesisleri ve 10 kW üzeri üretim tesisleri olarak ayrılmakla birlikte, bazı durumlarda ilgili Elektrik Dağıtım Kuruluşu (GDZ, ADM vs.)’na göre de farklılık göstermektedir. Bu yazımızda GES başvurusuna örnek olması açısından GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait evrak listesini inceleyeceğiz.

10 kW’a Kadar (10 kW Dahil) Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin evrak listesi aşağıdaki gibidir:

 1. EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu.

2. Başvuru yapan gerçek kişi için;

a. Başvuru sahibinin kimlik sureti (noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi),

b. Vekalet varsa vekaletname ve vekalet alanın imza beyanı/sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi).

3. Başvuru yapan tüzel kişi için;

a. Firma sahibi/yetkililerinin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi),

b. Vekalet varsa vekaletname ve vekalet alanın imza beyanı/sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi).

4. Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak:

a. Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge,

b. Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti ve tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge.

5. Tüketim tesisi ile ilgili olarak:

a. Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod(Abone Numarası)(Fatura, Sözleşme vb…),

b. Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge ve Onaylı elektrik proje kapağı (İç İhtiyaç Proje Kapağı).

6. Ek-2 Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan.

10 kW Gücün Üzerinde Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri için yapılacak Çağrı Mektubu başvurularına ilişkin evrak listesi aşağıdaki gibidir:

 1. Başvuru Dilekçesi ile başvurulur. Dilekçede GES’in kurulacağı adres, tüketim tesisine ait abone numarası (Tekil Kod), kurulacak tesisin türü ve sözleşme gücü belirtilmesi gerekmektedir.

2. EK-1 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Islak İmzalı).

3. Başvuru yapan gerçek kişi için;

a. Başvuru sahibinin kimlik sureti,

b. Başvuru sahibinin imza beyanı,

c. Vekâlet varsa vekâletname ve vekâlet alanın imza beyanı/sirküleri.

4. Başvuru yapan tüzel kişi için;

a. Vergi levhası sureti,

b. Firma sahibi/yetkililerinin imza sirküleri,

c. Vekâlet varsa vekâletname ve vekâlet alanın imza beyanı/sirküleri.

5. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesi(Mülkiyete ilişkin belge).

6. Üretim tesisinin kurulacağı yer kiralanmış ise tapuya ilave olarak başvuru tarihi itibariyle asgari 2 yıl süreli kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir sair belge.

7. Kira sözleşmesi varsa, tarafların noter tasdikli imza beyanı veya sirküleri.

8. Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde kullanım hakkının edinildiğine dair belge.

9. Tüketim tesisine ilişkin bilgiler;

a. Mevcut tüketim tesisleri için Tekil Kod.

b. Mevcutta kurulu olmayan tüketim tesisleri için 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge ve Onaylı Elektrik Proje Kapağı.

10. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması (Dağıtım şebekesine bağlantı noktasından itibaren ölçü devresini, kurulacak tesis elemanlarının teknik özelliklerini ayrıntılı biçimde gösteren) (Islak imzalı olacaktır).

11.  Başvuru ücretinin GDZ EDAŞ hesabına(Başvuru yapılan İl Müdürlüğü) yatırıldığına dair makbuz. (2021 yılı için 250 kW’a kadar olan üretim tesisleri için (250 kW dahil) 0 TL; 250 kW üzeri tesisler için 947,5 TL+KDV=1118,05 TL)

 12. Çatı GES uygulaması dışındaki başvurular için;

a. Mutlak tarım arazileri,

b. Özel ürün arazileri,

c. Dikili tarım arazileri,

d. Sulu-Kuru I, II, III, IV. sınıf tarım arazileri,

e. Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınacak belge,

13. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge.

14. Teknik Değerlendirme Formu.

15. Aplikasyon Krokisi. Koordinatlar UTM 6 derece ED 50 DATUM formatında saat yönünde sıralı olarak şirketimiz tarafından ilgili formlara girilecektir. Koordinatlı aplikasyon krokisi, tapu kadastro, lisanslı harita kadastro mühendislik büroları veya harita mühendisi onaylı olmalıdır.

16. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler.

17. Ek-Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan

Güneş Enerjisi Sistemi için hazırlanan Çağrı Mektubu Başvuru Dosyası listeye göre sıralı biçimde dosyalanarak olarak ilgili EDAŞ’a teslim edilir. Başvuru sırasında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır ancak ilgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde ilgili EDAŞ’ta yetkili kişi tarafından ‘’Aslı Görülmüştür.‘’ kaydı düşülerek imzalanabilir.

Firmamıza vereceğiniz vekaletname ile evraklar tarafımızdan hazırlanıp sizin adınıza başvurunuz gerçekleştirilir. Evraklar sunulduktan sonraki ayın ilk haftalarında dağıtım şirketi tarafından incelenir ve inceleme sonuçları her aynın onu ile yirmisi arasında dağıtım şirketi web sitesinde yayımlanır.

Evrakların eksik veya hatalı olmaması durumunda takip eden ay içerisinde Teknik Değerlendirme sürecine girecektir. Teknik Değerlendirme sonucu olumlu olan başvuru sahiplerinin Çağrı Mektupları yazılmaya başlanır. Evraklarda eksik olması durumunda başvuru sahibine geri iade edilir ve sürecin baştan başlatılması gerekir.

Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına bugüne kadar yapmış olduğumuz başvurulardaki tecrübelerimiz sayesinde Entegro’yu tercih edebilir, Solar Enerji alanında uzman bakım-onarım, kurulum ve projelendirme ekiplerimizin ortaya koyduğu mühendislik örneklerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

One Comment

 1. Avatar
  Metin Atik

  Gemas olarak GES yatirimi yapmaya karar verdik.
  Cagri Mektubu basvurusu yapmak icin hazirlik donemindeyiz.
  Umariz bir an once prosedurler tamamlanir ve yatirima baslanir.
  İyi calismalar diliyorum.
  Metin Atik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.