Solar Sistemlerde Üretim Tahminlemesi Nasıl Yapılır – Pvsyst Simülasyon Yazılımı

SOLAR SİSTEMLERDE ÜRETİM TAHMİNLEMESİ NASIL YAPILIR?

Bir Güneş Enerji Santrali nin izlenmesinde en önemli değişkenler güç ve enerjidir. Bununla beraber, güneş enerji santralinin çıkış gücünün değişiminde etkin parametreler modüller üzerine düşen güneş ışınımı ve modül sıcaklığıdır. Diğer yandan, değişen hava koşullarına göre solar eviriciler dahilinde bulunan maksimum güç izleme birimlerinin (Maximum Power Point Tracker – MPPT) sağlıklı çalışması da önemli bir husustur. Genel olarak pratik ayakta solar eviricilere entegre edilmiş maksimum güç izleme algoritmalarına müdahale etmek mümkün değildir. Bu nedenle solar evirici üreticilerinin geliştirdikleri izleme algoritmalarının ve arabirimlerinin kabiliyetine göre güneş enerji santralinden gelen güç şebekeye aktarılabilmektedir. Bu noktada GES performansını değerlendirmede izlenebilecek sistemin ana girdisi olan ışınım ve sıcaklık ön plana çıkmaktadır.

Saha ya da çatı solar enerji sistemlerinde, bir modülün daha az ışınım alması güneş enerji santralinin çıkışında önemli bir düşüşe neden olabilmektedir. Bu nedenle, güneş enerji sistemlerinin kurulumundan önce bir özel yazılım yardımıyla sahada gerçekleşebilecek üretimin kestiriminin yapılması çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

PVSYST SİMÜLASYON YAZILIMI

Piyasada kullanılabilir olarak bulunan bu tip yazılımların başında PVsyst simülasyon programı yer almaktadır. PVsyst: güneş enerji santrallerinin incelenmesi, boyutlandırılması ve veri analizlerinin yapılması için geliştirilmiş bir yazılım paketidir. Programda proje penceresi içinde farklı solar enerji santrallerinin üretim simülasyonları gerçekleştirilebilmekte ve birbirleri ile karşılaştırılabilmektedir. Simülasyon içinde analizi yapan mühendisin güneş enerjisi santraline özel oryantasyon bilgilerini ve bir takım sistem verilerini programa girmesi gerekmektedir. Bu veriler; termal özellikler, kablolama ile ilgili özellikler, modül kalitesi ve tipi, uyumsuzluk durumları, ışınım geliş açısı kayıpları, ufuk çizgisi bilgileri ve çevresel faktörlere bağlı tozlanma ve gölgelenme durumları gibi oldukça detaylı bilgiler olabilmektedir.

Pvsyst Simülasyon Yazılımı

Pvsyst kapsamında aynı zamanda kurulması planlanan güneş enerjisi santrallerinin detaylı gölgelenme analizleri yapılmaktadır. GES yerleşimi yakınındaki gölge unsurları yazılımda simüle edilebilmektedir. Bunun sonuncunda güneş enerjisi santrali kapsamındaki panellerin yılın 365 günü güneşe göre konumunu gösterir ufuk çizgisi ortaya çıkarılmaktadır.

Güneş Enerjisi Santrali üretim analizi

Pvsyst simülasyon yazılımı güneş enerjisi santralinin kurulacağı alanla ile ilgili meteorolojik veriyi Pvgis, Meteornorm, Solargis gibi farklı veri tabanlarından alır. Kullanıcının elinde meteorolojik veri var ise bunu yazılıma yükleyebilir.

Güneş Enerjisi Santrali Kayıp Parametreleri

Pvsyst yazılımında bir diğer önemli husus kayıp parametreleridir (loss parameters). Sıcaklık, tozlanma ve kablo kayıp parametre kurulması planlanan güneş enerjisi santralinin bulunduğu konum, kullanılan malzemelerin ve tasarıma uygun olarak gerçekçi bir şekilde seçilmelidir.   

Simülasyon sonuçları aylık, günlük ve saatlik değerlerde görüntülenebilmekte ve diğer yazılım programlarına aktarılabilen veri paketleri şeklinde dışa aktarılabilmektedir. Bunlara ek olarak simülasyon içinde kullanılan tüm parametrelerin ve üretim değerlerinin bulunduğu bir Güneş Enerjisi Santrali üretim analiz raporu da oluşturulabilmektedir.

GES kayıp parametreleri

Pvsyst simülasyon sonuçları potansiyel bir güneş enerjisi santral yatırımcısını yanıltmamalıdır. Yatırım öncesi hazırlanan fizibilite analizleri GES yatırımcısının karar vermesinde göz önünde bulundurduğu en önemli unsurdur. Güneş enerjisi santral fizibilite analizleri Pvsyst gibi simülasyon yazılım raporlarına dayanır. Simülasyon sonucu gerçeklerden uzaksa güneş enerjisi yatırımcısı yanlış karar verebilir.

Bu sebeple simülasyonun baz aldığı meteoroloji verisi ve kayıp parametreleri gerçekçi sonuçlar verecek şekilde seçilmelidir. Bu parametrelerdeki çok küçük farklar güneş enerjisi santrali enerji üretim sonuçlarında dolayısıyla finansal analiz değerlendirmelerinde çok yüksek farklara neden olabilir.

Entegro olarak kurmuş olduğumuz güneş enerjisi santrallerinin enerji üretim rakamlarını sürekli analiz ederiz. Bu faaliyette iş ortağımız Fixente  ve Alman Ortaklarımızla beraber geliştirmiş olduğumuz Convert – Control solar monitoring sisteminden faydalanırız. Takibimizdeki güneş enerjisi santrallerinin gerçek verileri ile simülasyon sonuçlarını karşılaştırırız. Bu karşılaştırmalar sonucunda Pvsyst analizinde kullandığımız sıcaklık, tozlanma ve benzeri kayıp parametrelerinin değerlerini yüksek doğrulukla seçebilmekteyiz. Bu şekilde sürekli olarak analiz sonuçlarımızın mümkün olan en yüksek doğruluğu yakalaması için çalışmaktayız. Amacımızı müşterilerimize karar süreçlerinde objektif olarak destek olmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.