Organize Sanayi Bölgelerinde Güneş Enerjisi Artık Daha Cazip

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE  GÜNEŞ ENERJİSİ ARTIK DAHA CAZİP

Elektrik enerjisi giderleri, sanayi kuruluşlarının maliyet kalemleri arasındaki payını her geçen gün arttırmakta. Pandemi sürecinde elektrik tüketiminin azalması elektrik faturalarındaki Yenilenebilir Enerji Kaynak Mekanizması (YEKDEM) paylarını arttırarak, elektrik faturalarının beklenmedik bir şekilde artmasına sebep olmuştur. Ekonomide çarklar eski düzenine dönünce de elektrik üretim maliyetleri artacaktır.

Bunun yanı sıra Avrupa Birliği tarafından 2019 Aralık ayında kabul edilen Green New Deal (Yeni Yeşil Düzen) ve benzeri uygulamaların sonucu olarak dünyaya ürün satan kurumlar çok yakın bir gelecekte enerjisini Yenilebilir Enerji Kaynaklarından elde etmek zorunluluğu ile karşı kaşıya kalacaktır. Bu zorunluluğun ulusal bazda da ortaya çıkmasını tahmin etmek güç değildir. 

OSB katılımcısı kuruluşlarının hepsi geniş çatı alanlarına sahiptir. Her bir sanayi kuruluşu rekabet edebilmek ve uluslar arası piyasalara mal satabilmek için yakın ve orta vadede çatısına Endüstriyel Güneş Enerjisi Santrali kurulumunu planlamak zorundadır.

organize sanayi bölgelerinde ges kurulumu

Solar enerji fiyatları yıllar içinde hızlı bir düşüş kaydetmiştir ve bugün için güneşle elektrik üretimi tüm kaynaklar içerisinde en ucuz olanıdır.

Rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilebilir enerji kaynakları ile üretilen elektrik enerjisi, kesintili ve dalgalı bir seyir izlediği için elektrik şebeke yöneticileri (Türkiye’de TEİAŞ) tarafında sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Bu amaçla ülkemizdeki güncel mevzuata göre her bir TEİAŞ Trafo Merkezine bağlı Orta Gerilim Hatlarından şebekeye bağlı Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile üretim yapan santrallerin toplam kapasitesine bir sınır getirilmiştir. Bu sınıra ulaşılan bölgelerde GES gibi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına izin verilmemektedir.

Bunun için 1 – 3 yıl arasında GES yatırımı planlayan sanayi kuruluşlarının bir an önce bağlı bulundukları Elektrik Dağıtım Kuruluşlarına (OSB’lerde OSB Müdürlükleri) başvurup bağlantı iznini almalıdırlar. Bölgedeki TEİAŞ Trafo kapasiteleri hala dolmadıysa, alacakları bağlantı izninde itibaren projeyi hayata geçirmeleri için iki buçukla üç yıl arasında zamanları olacaktır.         

Ülkemizde de 2013 yılından bu yana gerek araziye gerekse de çatılara Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumları her geçen gün artan bir hızla devam etmekte. 12.5.2019 tarihinde yayınlanan “Lisanssız Yenilenebilir Enerji Yönetmeliği” ile de çatı GES’lerinde aylık mahsuplaşma başlamış olup, Çatı GES limiti de 1MW’dan 5 MW’a çıkartılmıştır.

GES kurulumlarında, kurulu gücün ve enerji tüketiminin yanı sıra çatıların fiziki uygunlukları da belirleyici önemdedir. Çatıların fiziki uygunlukları ve enerji tüketimleri göz önüne alındığında, GES kurulum olanakları ve ihtiyacı yönünden Organize Sanayi Bölgelerinde güneş enerjisi ön plana çıkmaktadır.

Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin yeni versiyonuna paralel olarak Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde önemli düzenlemeler yapıldı.

31101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 17. maddesinde, 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 43üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemez. Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.”

Bu madde ile OSB katılımcılarının binalarının çatılarına Güneş Enerjisi Santrali kurmalarının, ihtiyaç fazlası enerjiyi elektrik şebekesine vermelerinin ve aylık olarak mahsuplaşma yapmalarını önünü açılmıştır. Bunun yanı sıra OSB’lerde çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde, OSB’nin onayı alınarak fabrikanın mevcut arazisi üzerine endüstriyel GES kurulumu yapılabilecektir.

OSB’LERDE GES KURULUM SÜRECİ NASIL İŞLER?

OSB’lerdeki başvuru süreci OSB dışındaki GES başvuru süreciyle benzer şekilde ilerlemektedir. Bu süreçte tek farklılık, elektrik enerjinizi OSB’den aldığınız için, EDAŞ’a yapılacak olan başvurular OSB Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Güneş Enerji Sistemlerinin yatırım aşamaları aşağıdaki gibidir;

  • Binam (Çatım) GES kurulumuna uygun mu sorusunun cevabı için keşif,
  • Bulunduğum bölgede TEİAŞ kapasitesi GES kurulumu için sorgulanması,
  • Teklif toplama, fizibilite analizi (malzeme şartnameleri, standartlar),
  • OSB Elektrik Birimine Başvuru,
  • Projelendirme ve yasal izinler,
  • Tesis kurulumu,
  • Devreye alma, kabul işlemleri,
  • İşletme (EDAŞ, EPSAŞ üretim hesaplama tabloları, fatura işlemleri),
  • Üretim takibi ve bakım

Güneşten elektrik üretimine karar vermek ile güneş enerjisi ile elektrik üretimi arasındaki süreç uzun ve zorlu görünebilir. Nitekim mevzuatın sıklıkla değişmesi, bürokratik işlemlerin yoğunluğu ve benzeri olgular yatırımcı adaylarının hata yapmasına, yanlış yönlendirilmesine yol açmaktadır. Bu bakımdan güneş enerjisi ile elektrik üretimi kararı alıp, yola çıkanların bu yolda mevzuatı ve uygulama pratiklerini çok iyi takip eden, tecrübesi ve bilgi birikimi yüksek firmalarla çalışması gerekir. İTOB’da faaliyet gösteren firmamız Entegro, bugüne kadar kurmuş olduğu 73 adet güneş enerji santralinin yukarıda belirtilmiş olan adımlarının tamamını kendi bünyesindeki çalışanlarıyla tamamlamıştır. Tüm bu sürecin tek elden yürütülmesi yatırımcıların kaliteli tesislere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle güvenilir bir EPC firması ile çalışmak isterseniz, sizi Entegro’ya bekleriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir