Mahsuplaşma Lisanssız
Elektrik Üretiminde Ne Demektir?

Mahsuplaşma Nedir?

Mahsuplaşma; Solar Enerji literatüründeki anlamı belirli bir süre için şebekeye verdiğiniz enerjiden, şebekeden aldığınız enerji miktarının çıkarılmasıdır.

Peki bir solar enerji santrali (GES) şebekeden nasıl enerji alabilir? İster öz tüketime yönelik, ister ürettiği enerjinin tamamını şebekeye satmak üzere kurulan bir solar enerji santrali olsun, günün belirli aralıklarında şebekeden elektrik enerjisi çekmek zorundadır. Örneğin araziye kurulmuş GES’ler saha aydınlatması, kamera sistemleri, inverterlerin gece tüketimleri (inverter başına birkaç watt) gibi elektriksel enerji ihtiyaçları nedeniyle dağıtım şebekesinden enerji çekerler. Üretim ve tüketimin aynı noktada yapıldığı öztüketim tesislerinde şebekeden enerji çekişi günü her saatinde gerçekleşebilir.

Örneğin İzmir’de solar enerji santraline sahip bir firmayı (sanayi kuruluşu, öztüketim, çatı) ele alalım. Bu firma günde tek vardiya çalışıyor ve tüketiminin hemen hemen tamamını gündüz saatlerinde yapıyor olsun. Aşağıdaki tablo da bu tesisin iki yarım günlük enerji alış verişini saatlik bazda gösteriyor olsun.

Solar enerji santraline sahip firmanın çift yönlü sayacında 15 dakikalık ortalamalar halinde kaydedilmekte olan şebekeye verilen ve şebekeden alınan enerji miktarlarının saatlik değerleri bu tabloda gösterilmektedir. Her saat için dört adet kayıt vardır ve aynı saat içinde hem çekiş hem de veriş değeri olabilir.

Mahsuplaşma ne demek dersek, 12 Mayıs 2019’da yayınlanan Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin güncel versiyonunda aylık mahsuplaşmaya geçildi. Bu uygulamaya göre ay bazında aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

  • Her saatin veriş ve çekiş değerlerini kaydet.
  • Veriş değerlerinin tamamını topla.
  • Çekiş değerlerinin tamamını topla.
  • Veriş ile çekişin farkını bul.
  • Veriş, çekişten fazla ise aradaki fark kadar enerji miktarı için Elektrik Perakende Satış Firmasına fatura düzenle
  • Çekiş, verişten yüksekse Elektrik Perakende Satış Firması aradaki fark kadar sana fatura düzenler

Aylık mahsuplaşma ile aynı ay içerisinde şebekeye vermiş olduğunuz tüketim fazlası enerji ile şebekeden çekmiş olduğunuz enerji miktarı ay sonunda hesaplanır. Şebekeye vermiş olduğunuz enerji fazla ise bağlı olduğunuz EDAŞ’a fatura kesip ücretini 40-45 gün içerisinde alırsınız. Mahsuplaşma sonrası o ay içerisinde şebekeden fazla enerji aldıysanız o tutarda tarafınıza fatura kesilir. Her ay sonu EDAŞ Tablo1’deki gibi ay içerisinde, günlere göre saat dilimi bazında tükettiğiniz enerji ile, aynı gün şebekeye verilen enerji miktarını gösteren tabloyu size gönderir. Ay sonundaki toplam şebekeye veriş ve çekiş arasındaki farka göre ücretlendirme yapılır.