Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine Göre Güneş Enerjisi Yatırımı Yapmak İçin Yapılması Gerekenler

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNE GÖRE GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI YAPMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

12 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği‘nin amacı; elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Çatı GES Kurulumları

Yönetmeliğin 11. Maddesinde de açıklandığı gibi kendi tüketim tesisinin çatısına bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar Lisanssız GES kurulumu yaparak kendi elektriğinizi üretebilirsiniz. Fazlasını da satarak kazanç sağlayabilirsiniz.

Aynı maddenin 3. Fıkrasında geçen bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve kurulu gücü geçmeme şartı ile tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında çatınıza lisanssız güneş enerjisi santrali kurulumu yapmanız mümkün.

Eğer çatınızdaki alan tüketiminizi karşılamaya yeterli gelmiyor ise tarafınıza ait araziye de ek olarak solar enerji ile elektrik üretimi yapabilirsiniz.

Arazi GES Kurulumları

Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının ç bendine göre ise sadece arazinize lisanssız güneş enerjisi santrali kurmanız mümkün. Fakat bu madde kapsamında kurulan güneş enerjili elektrik üretimi tesisinde üretilen enerjinin tamamının aynı ölçüm noktasında bulunan tüketim tesisi tarafından kullanılması gerekiyor.

Lisanssız GES İçin Başvuru

Eğer bu maddelere uygun bir tüketim tesisine sahipseniz Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için bulunduğunuz bölgede bulunan EDAŞ’a veya OSB’ye sitelerinde yayınlamış oldukları gerekli belgeleri hazırlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Madde 13’de de açıklandığı gibi başvuru yapmış olduğunuz ayı takip eden ayda ilk 15 gün içerisinde başvurunuz değerlendirilir. Eksik veya yanlış evrak bulunması durumunda başvurunuz teknik değerlendirme sürecine alınmaz, ay sonuna kadar tamamlanması için süre tanınır. Tamamlanmaması durumunda başvuru reddedilir.

TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir. Değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, değerlendirme tarihini izleyen işgünü içerisinde teknik değerlendirmeye ilişkin açıklamaları da içerecek şekilde ilgili şebeke işletmecisinin internet sayfasında yayınlanır.

Başvuruları olumlu olanlara yani çağrı mektubu tebliğ edilenlere, bu tarihten itibaren yüz seksen gün süre verilir. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sahipleri söz konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde Güneş Enerjisi Santrali projesini bulundukları bölgenin EDAŞ’ında onayına sunar. Doksan gün içerisinde proje onayı için başvuruda bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine iade edilir.

Lisanssız elektrik üretimi GES projesinin onayı gerçekleştirildikten sonra ilgili şebeke işletmecisi ile bağlantı anlaşması imzalanması için 30 gün süre tanınır. Bağlantı anlaşması da imzalandıktan sonra solar enerji ile elektrik üretimi için onaylanmış GES projesinin kurulmasında hiçbir engel kalmamış olur.

Genel Müdürümüz, Yüksek Elektrik – Elektronik Mühendisi Eşref Deniz’in, Organize Sanayi Bölgeleri’nde GES kurulumunun avantajları ve aşamaları ile ilgili kaleme aldığı yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.