İzmir Güneş Enerjisi Yatırımı İçin Ne Kadar Uygun?

İZMİR GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI İÇİN NE KADAR UYGUN?

İzmir, ülkemizin batı kıyısında yer alır, Akdeniz iklimi hâkimdir. Ülke nüfusunun %5,3’nü oluşturan, sosyo-ekonomik ve gelişmişlik sıralamalarında Türkiye’nin en büyük 3. şehridir. Bunun yanı sıra 2235 uluslararası şirketin bulunmaktadır. Yıllık 8,3 Milyar Dolar ihracat, 8,8 Milyar Dolar ithalat gerçekleşirken, Türkiye’deki sanayi üretiminin %9,3’ü ve Türkiye’deki istihdamın %6’sı İzmir’den sağlanıyor. Brooking Institution verilerine göre İzmir dünyada en hızlı büyüyen 2. Metropol olurken, şehri her yıl 1,8 Milyon turist ziyaret ediyor.

Tarım ve sanayi sektöründeki gelişmişliğiyle, coğrafi ve iklimsel koşullarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle de solar enerjinin kullanımı ve sürdürülebilirliği açısından İzmir öne çıkan bir şehirdir. Ülke ekonomisinin büyümesiyle orantılı bir şekilde enerji kullanımının da artması, enerji talebinde yılda ortalama %9 artış göstermektedir. Bu denklem sonucunda artan talebe cevap verebilmek ve arz-talep dengesini sağlayabilmek adına, ülkemiz fosil yakıtlar bakımından yeterli kaynağa sahip değildir. Bu noktada yenilenebilir ve yerli kaynaklara yatırım yapmamız en doğru hareket olacaktır. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları bakımından oldukça güçlü bir potansiyele sahiptir. Çatı ve arazi tipi güneş enerjisi yatırımları her geçen gün popülerliğini arttırırken, İzmir solar enerji firmalarının da sayısı günden güne artmaktadır.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE İZMİR

İzmir bulunduğu konum itibariyle, yılda ortalama 300 güneşli gün, yüksek güneş ışınımı, yaz aylarında 12 saate ulaşan güneşlenme süresi ve 1500 -1600 kWh/m2 ortalama güneşlenme radyasyonuna sahiptir. Bu nedenlerden dolayı, yüksek panel kullanım kapasitesi ve hızlı yatırım geri dönüşü ile güneş enerjisi alanında kayda değer bir potansiyele sahiptir.

İzmir ışınım değerleri
Şekil-1: İzmir İli Global Güneş Radyasyonu Uzun Yıllar Ortalaması (2004 – 2018)

Şekil-1’de İzmir’in toplam güneş radyasyonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden alınan görselle temsil edilmiştir. Görmekte olduğumuz harita İzmir’in GES yatırımı için yüksek bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Güney ilçeleri güneşlenme radyasyonu bakımından gayet iyi durumdayken, kuzey ilçelerinin de iyi bir potansiyele sahip olduğunu görmekteyiz.

İZMİR’DE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNİN KURULU GÜCÜ

İzmir’de Ağustos 2020’de 288,02 MW olan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün bugünlerde 300 MW civarında olduğu belirlenmiştir. Bu değer ülkemizdeki diğer illerde yapılan güneş enerjisi yatırımlarıyla kıyaslandığında, ülkemizdeki güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün yaklaşık olarak %4,5’ini temsil etmektedir.  Şehrin potansiyelini tekrar değerlendirdiğimizde, bu verilerin İzmir’in potansiyelinin çok altında olduğunu görmekteyiz.

Diğer elektrik enerjisi üretim yöntemlerini gözden geçirdiğimizde ise, birincil enerji üretim kaynaklarının doğalgaz ve kömür gibi, ithal ettiğimiz fosil yakıtlar olduğunu görmekteyiz. Fosil yakıtların kullanımı çevremiz için büyük bir tehdit oluşturduğu gibi, aynı zamanda bizi enerji bakımından dışa bağımlı kılmaktadır.

Güneş enerjisi, sınırsız ve ücretsiz bir enerji kaynağı olması ve diğer fosil yakıtların aksine doğal çevremize de herhangi bir olumsuz etkisinin olmaması nedeniyle enerji üretiminde cazip hale gelmektedir. 2016 yılında belirlenen 7 yıl içerisinde tamamlanması beklenen 5000 MW’lık solar enerji yatırımının 190 MW’lık diliminin İzmir içerisinde tamamlanması beklenmekte.  

İzmir’in solar enerji yatırım potansiyelini ve güneş enerjisi ile elektrik üretiminin avantajlarını değerlendirdiğimizde, geleceğimiz için temiz enerjiye, yani yenilenebilir enerji kaynaklarına, özellikle de sürdürülebilirliği ve uygulanabilirliğiyle ön plana çıkan güneş enerjisine öncelik vermeliyiz.

Güneş Enerjisi alanında İzmir’de faaliyet gösteren bir firma olarak kurmuş olduğumuz santrallere Referanslarımız sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda maliyet kalemleri nelerdir öğrenmek için mühendisimiz İrem Canbul’un yazmış olduğu “Güncel GES Kurulum Maliyetleri” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir