Güneş Enerji Sistemlerinin Değeri Nasıl Ölçülür ?

Güneş Enerji Sistemlerinin Kurulum Değerini Ölçmede Yardımcı Olacak Hesaplamalar

Güneş Enerjisi kurulumu için aldığınız teklifleri değerlendirirken, projenin değerini anlama konusunda kafanızda sorular olması muhtemeldir. Güneş enerji sistemlerinin değeri nasıl hesaplanır da çoğunlukla bu soruların başında gelmektedir. Güneş Enerji  Sistemlerinin ömrü boyuncaki değerini bildiren ölçümler, şirketlerin sunduğu değeri daha kolay anlamanıza yardımcı olacak ve akıllıca bir seçim yaptığınızdan emin olabileceksiniz. Bu yazımızda, bir güneş enerjisi projesinin değerini ölçmek için kullanılan terimlerin nasıl hesaplandığını  ve açıklamalarını anlatacağız.

İskonto oranı

“İskonto oranı”, güneş enerjisi tesisatının değerini değerlendirirken anlaşılması gereken önemli bir kavramdır. İskonto oranı, belirli bir güneş enerjisi projesinin değerini ifade etmese de, diğer birçok finansal ölçümün hesaplanmasında kullanılır. İskonto oranı, “paranın zaman değeri” olarak adlandırılan kavramı hesaba katmanın bir yolunu sunar. Bu, enflasyon nedeniyle değil, aynı zamanda sahip olduğunuz paranın değerlendirilme alternatifleri içinde de geçerlidir. Mevcut durumda, güvenli bir yatırıma girilmesi halinde zaman içinde ek değer üretilebilir. Böylece, bir iskonto oranı kullanılması, parayı güvenli bir yatırıma yatırmak yerine, güneş enerjisi sistemi gibi bir yatırımın gelecekteki kazançların gerçek değerini anlama imkanı sağlar, dolayısıyla güneş enerji sistemlerinin değeri gerçek metriklerde ölçülebilir.

Bugünkü Net Değer (NPV)

Bugünkü Net Değer (NPV), bir güneş enerjisi tesisatından gelecekteki gelirin (veya tasarrufların) değerini ifade eden yaygın bir ölçümdür. NPV, dolar cinsinden sunulur ve ilk yatırım bedelinin, yatırım ömrü boyunca iskonto edilmiş toplam gelecek nakit akışlarının toplamından düşülmesiyle hesaplanır (yani, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü dolar değeri, iskonto oranı kullanılarak hesaplanır) . Güneş enerjisinde, ilk yatırım sistem maliyetidir ve gelecekteki nakit akışları sonuçta ortaya çıkacak enerji tasarruflarıdır. Güneş enerji sistemlerinin değeri hesaplanırken enflasyondan dolayı yanlış sonuçlar çıkmaması adına önemli bir hesaplama biçimidir.

NPV, aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır:

NPV Formülü

N: Kurulumun ömrü

İ: Para akışının dönemi

R: iskonto oranı

Bu denklem, sadece güneş enerjisi tesisatlarının değerlendirilmesinde değil, aynı zamanda gayrimenkul ve iş girişimleri dahil olmak üzere diğer birçok yatırımın getirilerinin değerlendirilmesinde de çok faydalıdır.

İç Getiri Oranı (IRR)

İç Getiri Oranı (IRR), NPV’ye benzer, çünkü projenin ömrü boyunca gelecekteki iskontolu nakit akışlarını gösterir. Bununla birlikte, NPV’nin aksine, IRR dolar cinsinden ölçülmez. Aksine, IRR yatırımdan ve gelecekteki nakit akışından kazanmayı (veya kaybetmeyi) bekleyebileceği bir yüzde getiridir.

IRR, bir projenin NPV’sini sıfıra eşit olarak ayarlayarak ve iskonto oranını çözerek hesaplanır. Bu hesaplama matematiksel olarak oldukça zor olduğu için, bir projenin NPV’si sıfıra mümkün olduğunca yakın olana kadar farklı iskonto oranlarının test edilmesiyle çözülür. Ayrıca, IRR’yi sizin için hesaplayabilecek çevrimiçi hesap makineleri de vardır. Güneş enerji sistemlerinin değeri ölçümlerinde kolaylık sağlamaktadır.

Watt başına Dolar Maliyeti ($ / W)

Watt başına Dolar Maliyeti($ / W), bir güneş enerjisi santralinin değerini belirlemek için basit ve yaygın olarak kullanılan bir hesaplamadır. Bu metrik, toplam montaj maliyetini sistemin kapasitesine bölerek hesaplanır. Bu nedenle, 11.000 dolara mal olan 10 kW’lık bir sistemin değeri 1,1 USD / W (11.000 USD / 10.000 W) olacaktır.

Bu metrik basit ve anlaşılır gibi görünse de, kurulumun değerinin mükemmel bir ölçütünden uzaktır. Birincisi, gelecekteki nakit akışlarını azaltarak paranın zaman değerini dikkate almaz. Ayrıca, güneş enerjisi santralinin verimliliğini (mevcut güneş enerjisinin yüzde kaçı elektriğe dönüştürdüğü) veya kurulumun yaşı arttıkça (bozulma) zaman içinde bu verimliliğin nasıl düşeceğini de dikkate almaz – Güneş enerji sistemlerinin değeri hesaplamalarında yardımcı olması açısında GES’in gerçekte ne kadar dayanacağı ile ilgili yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

Ek olarak, EPC firmalarının sunduğu değeri tartışırken $ / Watt’ın bu faktörleri yansıtmadığını bildirmek isteyebilirsiniz. $ / W solar kurulumun değerinin kapsamlı bir ölçüsü olmasa da, yatırımcılar için genellikle farklı kurulumculardan aldıkları fiyatları karşılaştırmanın yararlı bir yoludur.

Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti (LCOE)

Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti (LCOE), güneş enerji sistemlerinin değeri ni belirlemek için kullanılan popüler bir ölçümdür. LCOE, güneş enerjisi santraliniz tarafından üretilen elektriğin kullanım ömrü boyunca maliyetini hesaplar. $ / KWh cinsinden sunulan LCOE, oldukça yararlı bir ölçümdür çünkü güneşten elde ettiğiniz elektrik enerjisinin fiyatının, doğrudan şebekeden aldığınız elektriğin fiyatı ile karşılaştırılmasını sağlar. Bu ölçüm, finansman seçenekleri arasında karşılaştırma yaparken de faydalıdır.

Bir güneş enerjisi tesisatının LCOE’sini hesaplamak, aşağıdakiler gibi birçok faktörü içeren karmaşık bir işlemdir:

  • Kurulum maliyeti eksi vergi ve varsa diğer teşvikler
  • Güneş enerjisi santralinin verimliliği
  • Güneş enerjisi santralinin verim kayıp oranı
  • Güneş enerjisi kurulumunun çıktısı (tesisin ne kadar enerji ürettiği)
  • Kurulumun ömrü (tipik bir kurulum 25 yıllık bir ömre sahiptir)

LCOE bu kadar uzun bir süre boyunca hesaplandığından, sistemin kullanım ömrü boyunca meydana gelebilecek daha büyük ekonomik değişiklikleri hesaba katmayabilir (örneğin, yakıt maliyetlerinde çarpıcı değişiklikler). Bu sınırlamaya rağmen, LCOE güneş enerjisi endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, bu yüzden nasıl hesaplandığı ve hangi bilgileri sunduğunu anlamak önemlidir.

Geri ödeme periyodu

Tahmin edebileceğiniz gibi, geri ödeme süresi, kurulumun maliyetini kapatmasının kaç yıl alacağını gösterir. Bu değer, ilk yatırımın alınmasıyla (sistem maliyeti) ve bunun, yarattığı yıllık tasarrufa bölerek bulunur. Örneğin, bir sistemin 30.000 dolar maliyeti olduğunu varsayalım ve yatırımcıya elektrik faturasında yıllık 5.000 dolar kazandırması durumunda, geri ödeme süresi 6 yıl (30.000 dolar / 5.000 dolar) olacaktır.

Bu, birçok yatırımcı için yaptıkları yatırımın ne kadar hızlı bir şekilde kendini amorti edeceğini  bilmesi açısından önemli olduğu  için, güneş enerjisi yatırımı yapılırken kullanışlı olan basit bir ölçümdür. Ancak, geri ödeme periyodunun, paranın zaman değerini almayan başka bir ölçüm olduğunu not etmek önemlidir. Bu nedenle, hesaplanan süre biraz daha kısa olacaktır.

Bir güneş enerji sistemlerinin değeri ni ölçmek için kullanılan farklı ölçümlerin anlaşılması, bir yatırımcı olarak karar gücünüzü artıracaktır. Ayrıca, güneş enerjisi uygulamasının sizler için doğru olup olmadığına dair bilinçli kararlar alınmasına ve şirketlerin sunabileceği değeri karşılaştırmanıza yardımcı olacaktır.