Güneş Enerji Sistemlerinin 4 Çevresel Faydası

Güneş Enerji Sistemlerinin 4 Çevresel Faydası

Dünya, çevre sorunları için yenilenebilir enerjiye doğru geçiş yaparken, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmak, başarılı bir geçiş yapabilmemizin anahtarıdır.  Güneş enerji sistemlerini tercih etmek, daha sağlıklı bir çevreye katkıda bulunmanın en iyi yollarından biridir. Güneş enerji sistemini tercih etmenin olumlu etkilerini daha iyi anlamak için dönüşümün 4 çevresel faydasını inceleyelim:

Temiz, Yenilenebilir Enerji

Güneş enerjisi en bol ve hazır enerji kaynağıdır. Yeryüzü,  dünyanın bütün bir yılda tükettiği enerji miktarından daha fazla enerjiyi bir saat içinde güneşten alır. Buna kıyasla fosil yakıtların yenilenemeyen enerji kaynakları olmalarının yanında bizim için elde edilebilir gaz ve petrol miktarı sınırlıdır ve en sonunda da tükenecektir. Güneşin yakın zamanda herhangi bir yere gitmesini beklemediğimiz için, güneşin gücünü süresiz olarak kullanabileceğiz.

Azaltılmış Hava Kirliliği

Bir çatı üstüne güneş sistemi kurulduktan sonra, paneller üretim sırasında bile emisyon üretmez. Güneş panelleri kurulumdan sonra yalnızca sıfır emisyon üretmekle kalmaz. Tek bir güneş enerjisi sistemi her yıl atmosfere salınan 7 tona kadar karbondioksit gazını ikame ederek azaltabilir.

İklim Değişikliği

Atmosfere karbondioksit, metan ve nitröz oksit gibi kimyasalların serbest bırakılması, çevresel hava kirliliğine ve sağlık sorunlarına  yol açmasına ek olarak sera etkisini de arttırır. Sera etkisi gezegenimizi yaşanabilir bir sıcaklıkta tutan şeydir. Ancak fosil yakıtların yakılması ve diğer birçok insan faaliyetleri atmosferimizde mevcut olan sera gazı miktarını arttırmıştır. Bu durum gezegenin her zamankinden daha hızlı oranda ısınmasına neden olmakta ve yükselen deniz seviyeleri, daha sık görülen kasırgalar, daha uzun kuraklıklar, sel baskınları, aşırı sıcak gibi birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır. Evinizi veya iş yerinizi güneş enerjisi ile güçlendirmek, karbon emisyonunu düşüreceğinden, iklim değişikliği üzerindeki kişisel etkinizi azaltmada yardımcı olur.

Su Kirliliğini Azaltmak

Geleneksel enerji üretiminde en az bahsedilen konulardan biri, değerli su kaynaklarının kullanılmasıdır. Kömür ve doğal gazla çalışan enerji santralleri yol açtıkları çevresel sorunların yanında kendi jeneratörlerini, borularını ve diğer ekipmanlarını serin tutmak için büyük miktarda suya gereksinim duymaktadırlar. Öte yandan, güneş enerjisi sistemi  çalışmak için suya ihtiyaç duymaz. Yerel su kaynaklarına uygulanan baskıyı hafifletir ve hassas mecralarda su kirliliği miktarını azaltır.

Entegro Enerji Sistemleri ve İzmir Bilimpark iş birliği ile gerçekleştirilen “A’dan Z’ye Çatılarda Elektrik Üretimi-Çevresel ve Ekonomik Faydaları” adlı seminerde ortaya koyulan iklim değişikliği, çevre sorunları ve fotovoltaik enerji konuları ile ilgili seminer özeti yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi gerçekleştirilen iklim grevlerine yönelik yazmış olduğumuz “Küresel İklim Değişikliği için Milyonlar El Ele” yazımızı okumayı unutmayın.