Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Çok Önemli Değişiklikler

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ’NDE ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde 09.05.2021 tarih ve 31479 saylı resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile değişiklik yapıldı.

GES Yönetmelik değişikliğindeki en önemli maddeleri sizin için özetledik:

Öz Tüketim Tesisleri İçin Araziye İlave Güneş Enerjisi Santral İmkânı Tanındı!

Yönetmelik 5.1.c maddesine göre çatısına öz tüketim amacıyla GES kurulumu yapmış olan tüketim tesislerine 5.1.h maddesi uyarınca aynı dağıtım bölgesi içinde araziye ilave tesis kurma imkânı verildi.

Arazi GES Çağrı Mektubu başvurusu yapabilmeniz için bağlantı noktasındaki trafo merkezi, dağıtım merkezi ve enerji nakil geçici kabulü yapılmış olması gerekiyor.

Tarımsal Sulama Tüketicileri Öz Tüketimleri için Araziye 5.1.c Kapsamında GES Kurabilecekler

Tarımsal sulama amaçlı tesisler için sözleşme gücünü geçmemek şartıyla bütünlük arz eden parseller üzerinde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında 5.1.c kapsamında arazide kurulum imkânı tanınıyor.

Tarımsal Sulama için GES kurulmuş tesisler aylık mahsuplaşma sonrası şebekeye veriş tarafındaki fazlalık enerji için gelir elde edebilecekler.

GES kurulumu yapılacak alanın marjinal tarım arazisi olması gerekiyor.  

Tarımsal sulama aboneleri sadece aboneliğin bulunduğu parsele değil, bitişik parsellere de öz tüketime yönelik GES kurabilecek.

Başvuruların Evrak Yönünden İncelenmesi

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu başvurularında evraklarda eksikler olduğu zaman düzeltilmesi için verilen süre kaldırıldı. Evraklarda eksik olması durumunda başvuru sahibine iade ediliyor.

OSB’ler GES Başvuru Değerlendirme

Organize Sanayi Bölgelerinde GES Kurulumu ile ilgili olarak da değişiklik yapıldı. OSB’lerde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu başvurularında yeni yönetmelikle komisyon karar verecek.

Komisyon; OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır.

Güç Artışı İçin Süreler

Başvuru tarihi 12 Mayıs 2019 sonrası olan GES projelerinde kurulu güç artışına izin veriliyor.

Başvurusu komisyon tarafından uygun bulunan projelere güç artırımı için çağrı mektubu olanlara + 90 gün ilave süre, bağlantı anlaşması yapanlar veya kabulü tamamlanan tesisler için 1 yıl süre veriliyor.

“Geçici Kabul” Değil “Kabul”

Artık Yönetmeliğin tamamında “Geçici Kabul” ifadesi yenine “Kabul” ifadesi kullanılacak.

RTU – SCADA Zorunluluğu

Yeni yönetmelikle kurulu gücü 50 kW ve üzeri olan üretim tesisleri için RTU’lu SCADA kurulması istenmekte.

Eski yönetmelikte bu ifade net değildi. OSB’ler, 50 kW altındaki tesisler için RTU’lu SCADA sistemi şartı koşuyordu.

Yerli Katkı Payı

30/6/2021 tarihinden sonra ilk defa işletmeye girecek olan ve şebekeye verdiği ihtiyaç fazlası enerjisi belirli bir fiyattan satın alınan lisanssız üretim tesislerine Türk Lirası olarak uygulanacak yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi, uygulanacak süre ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Yerli üretim hücreleri kullanan panellere yerli katkı payı gelmesi bekleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir