Güneş Enerjisi Santrallerinde Önleyici Bakım (Preventive Maintenance)

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNDE ÖNLEYİCİ BAKIM (PREVENTİVE MAİNTENANCE)

Önleyici bakım; Çalışır durumda olan bir ekipmanın servis ömrünü önceden belirleyerek, ekipmanın çalışır durumda kalmasına yardımcı olmak için, periyodik gözden geçirmeler ve profesyonel onarımlar yoluyla, ekipman ve tesisatların korunması amacıyla, düzenli olarak planlanan bakım anlamına gelir.

Önleyici bakım nedir (Preventive maintenance) sorusunun kısaca cevabı arızalanma olasılığını azaltmak için bir ekipman üzerinde düzenli olarak yapılan bakımdır.

Önleyici Bakım, Güneş Enerjisi Santrallerinde gerçekleştirilen en önemli GES İşletme – Bakım faaliyetlerinden biridir. Güneş Enerjisi Santrallerin önleyici bakım faaliyetleri görsel ve fiziksel denetimlerin yanı sıra Ekipman Üreticilerinin montaj ve kullanım kılavuzlarında belirtilen yönergeler kapsamında yürütülen kontrol ve doğrulama faaliyetlerini kapsar.

GES Önleyici Bakım kapsamındaki faaliyetler aynı zamanda ulusal standartlar ve mevzuatla da uyumlu olmalıdır. Özellikle trafo, hücre ve şebeke bağlantı hatları gibi yüksek gerilim teçhizatının periyodik bakımları ilgili mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.

GES Önleyici Bakımımı kapsamında teknik deneyim ve ilgili geçmiş kayıtlar, faaliyetleri daha da optimize edecektir. GES İşletme ve Bakım sözleşmesi, bu hizmet kapsamını ve her bir görev periyodunu içermelidir.

Güneş Enerjisi Santrallerinde Önleyici Bakım; teçhizat üreticilerinin teknik kılavuzlarına göre daha önceden planlanmış zaman çizelgesi dahilinde gerçekleştirilen periyodik faaliyetler topluluğudur. Bu faaliyetlerin yıllık olarak planlanması en iyi uygulama biçimidir.

Önleyici Bakımın Avantajları:

 • Sistem ekipmanlarının uzun ömürlü olmasını; verimli ve karlı bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Ekipman arızasından kaynaklanan ve planlanmayan arıza oluşma süresini en aza indirir.
 • Ekipman arızası nedeniyle önemli ölçüde daha düşük risk unsuru içermeye yardımcı olur.
 • Yüksek ekipman güvenilirliği sağlar.
 • Ekipmanın ömrünü uzatır.
 • Hızlı bir şekilde düzeltilmesi gereken beklenmedik ekipman arızasından kaynaklanan daha az pahalı onarıma yardımcı olur.

Ges Önleyici Bakımda Yapılan İşlemler

Saha Geneli:

 •    Panellerde tozlanma, kuş pisliği vb. paneli kirletecek detay olup olmadığına bakılır. Bu durumlar hot-spot a neden olacağı için üretim ve verime direk etki etmektedir.
 •    Saha genelinde bulunan metal bölümlerde korozyon kontrolü yapılır.
 •    Sahada bulunan taşıyıcı sistem ve konstrüksiyon sisteminin sıkılık kontrolü yapılır.
 •    Sahada bulunan ve panelleri tutan panel tutucularının (OPT (orta panel tutucu) ve KPT (kenar panel tutucu)) sıkılık kontrolleri yapılır. (modül tork kontrolü)
 •    Sahadaki güvenlik ekipmanlarının kontrolü yapılır. (yangın söndürme tüpü, sağlık çantası vb.)

İnverter:

 •    İnverter doküman kontrolü yapılır.
 •    İnverter sistem bütünlük kontrolü yapılır.
 •    İnverter yazılım versiyon kontrolü yapılır.
 •    İnverter fan ve filtrelerinin temizliği yapılır.  
 •    İnverter etiket ve işaretleme kontrolü yapılır.
 •    Elektriksel koruma uyarı levha kontrolü yapılır.
 •    İnverter aşırı gerilim koruma testi yapılır.
 •    İnverter elektriksel koruma(sigorta-parafudr) işlevsel kontrolü yapılır.
 •    İnverter DC ve AC side termal kamera kontrolü yapılır.
 •    İnverter parametre kontrolü yapılır.

Solar Paneller:

 •   Modüllerin bütünlük kontrolü yapılır.
 •   Modüllerin bağlantı kutularının kontrolü/iç muayenesi yapılır.
 •   Modüllerin termal kontrolü yapılır.
 •   Modüllerin güç-çıkış testi yapılır.

AC-DC Kablolar:

 •   Kabloların bütünlük kontrolü yapılır.
 •   Etiket ve işaretleme kontrolü yapılır.
 •   Bağlantıların termografik kontrolü yapılır.

AC Pano:

 •   Panoların bütünlük kontrolleri yapılır.
 •   Pano doküman kontrolü yapılır.
 •   Koruma ekipmanının görsel ve fonksiyonel testleri yapılır.
 •   Kabloların bütünlük kontrolü yapılır.
 •   Etiket ve işaretleme kontrolü yapılır.
 •   Sigorta ve parafudrların kontrolü yapılır.
 •   Pano termal kamera incelemesi yapılır.
 •   Pano bağlantılarının sıkılık kontrolleri yapılır.
 •   Pano kilit kontrolü yapılır.
 •   Monitoring işletim testi.

Sayaçların Kontrolü:

 •   Bütünlük ve temizlik kontrolleri yapılır.
 •   Etiket ve işaretleme kontrolü yapılır.
 •   İletişim cihazlarının (modem, çevirici vb.) kontrolü yapılır.
 •   Değer ve parametre kontrolü yapılır.

UPS REDRESÖR:

 •   Bütünlük ve temizlik kontrolleri yapılır.
 •   Akülerin kontrolleri yapılır.
 •   Fonksiyonel testi yapılır.

Scada/Monitoring

 •   Monitoring enstrümanlarının kontrolü yapılır.
 •   Scada sisteminin kontrolü yapılır.
 •   Bütünlük ve temizlik kontrolü yapılır.
 •   Akülerin kontrolü yapılır.
 •   Monitoring işletim testi yapılır.
 •   EKK bütünlük kontrolü yapılır.

Topraklama Sistemi

 •   Bağlantı ekipmanının sıkılık testi yapılır.
 •   Bağlantı elemanın korozyon kontrolü yapılır.
 •   Bütünlük kontrolü yapılır.
 •   Topraklama ölçümü yapılır.

Yüksek Gerilim Teçhizatı Kontrolü

 • Trafo, hücreler, OG kabloları, enerji nakil hattı ve diğer teçhizatın mevzuat maddeleri kapsamında kontrol ve muayenesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.