Çatı Solar Projelerinde Gölgelenme Analizinin Önemi

ÇATI SOLAR PROJELERİNDE GÖLGELENME ANALİZİNİN ÖNEMİ

Çatı GES projelerinde gölge, sistem verimini oldukça düşüren etkendir. Çatı GES tasarımında baca, fenerlik, kot farkları, klima üniteleri ve parapet gibi gölgelendirme unsurları göz önünde bulundurularak, bu cisimlerin yükseklik bilgilerine göre gölge yapacakları alanlar belirlenmelidir. Bunun yanı sıra yakındaki binalar, ağaçlar, tepe gibi oluşumlar da bir çatı güneş enerjisi sisteminde panellerin gölgede kalmasına sebep olabilir. Bu alanlara panel yerleşimi yapılmamasına özen gösterilmelidir.

Gölgeleme analizi yapmak için farklı yöntemler mevcuttur. Bunlardan bazıları AutoCAD tasarım yazılımlarına uzantı olarak eklenip çalışmaktadır. Bu tip uygulamalarda güneş enerjisi santrali kurulacak çatı en, boy, yükseklik ve eğim bilgileri, varsa parapet, baca gibi gölge yapacak faktörlerin en, boy ve yükseklik bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu uygulamalalarda yakında bulunan binalar, ağaçlar, dağlar ve tepeler gibi yapılar da simüle edilebilir. GES kurulumu yapılacak çatıda yerleşim yapılacak alanları tanımlayıp, gerekli boşluklar için sınır belirlenmektedir. Bunları 2 boyutta tasarlayıp sonrasında 3 boyuta geçerek kullanılacak solar paneli seçip, panelin çatıya sıfır mı yoksa açılı mı konulacağı belirlenmektedir. Solar paneller çatıya otomatik olarak ya da manuel yerleştirilmektedir.

Solar Gölgelenme Analizi Nasıl Yapılır?

Analiz kısmına geçtiğimiz zaman, PVGIS üzerinden konum bilgisi girilerek çatının bulunduğu konumun hava durumu ve solar ışınım verisi alınmaktadır. Bu veriler programa yüklenerek analiz için alan belirlenip yüzdelik olarak panellerin üzerindeki ışınım değerleri görülmektedir. O bölge için oluşabilecek maksimum ışınımı %100 olarak kabul edip, GES kurulumu yapılacak çatıda gölgede kalan solar panellerde bu yüzdelik değer azalmaktadır. Bunu program günlük ve yıllık ortalama olarak belirlemektedir. Bu yüzden güneşin hareketine göre doğuda ve batıda gün içerisinde gölge değişeceği için gölgelendirme unsurunun etrafındaki panellerin yüzdelik değerleri sıfırlanmamaktadır. Program aynı zamanda bunu renk skalası olarak da göstermektedir.

Solar sistem kurulacak çatıda gölgeleme unsurları nedeniyle gölgede kalan solar paneller için solar ışınım yüzdelik değerleri renk skalasına göre mor ve mavi renkler ile gösterilmiştir. Gölgelenme azaldıkça bu renk kırmızıya döner. Bu alanlardan bazıları aşağıdaki örnek resimde gösterilmektedir.

çatı solar gölgelenme analizi
Yüksekliğin fazla olduğu alanlarda dahi mor ve mavi renkteki solar paneller %50-%60 aralığındadır. Bu sebeple %80 solar ışınım değerinin altında kalan solar paneller sistem için verim teşkil etmemektedir.

Gölgelere çok fazla girerek panel konulduğunda kurulum yapılmadan önce her ne kadar daha fazla DC güç elde edilmiş gibi gözükse de bu panellerin verim kayıpları fazla olup güneşe enerjisi santralinin çıkış gücünü oldukça düşürecektir.

Çatı Solar Tasarım

Çatı solar tasarımında cad yazılımı üzerinden bu analizi yaptıktan sonra çizimi PVsyst gibi bir solar simülasyon programına aktarıp çatı GES’in üretim analizi yapılabilir. PVsyst üzerinden sistem için gerekli solar panel ve inverter sayısı, tozlanma değerleri gibi bilgiler girilerek güneş enerjisi santralindeki toplam sistem kayıpları analiz edilip üretim değerleri görülmektedir.

Çatı GES’te gölgelenen alanlara solar panel koyarak ve koymadan yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan fark da verim kaybını doğrular niteliktedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.